Raportarea statistică și procesul de simplificare a acesteia în vizorul CNPM

14

Un subiect important discutat în cadrul întrevedrii membrilor Biroului permanent cu Domnul Pavel Filip, Prim-ministru al Republicii Moldova s-a referit la situația în care agenții economici sunt obligați să prezinte Biroului Național de Statistică un număr exagerat de rapoarte statistice, unele dintre care sunt improprii și irelevante pentru activitatea întreprinderilor, subiect abordat și în cadrul altor întrevederi oficiale, or raportarea statistică rămîne a fi încă o piedică importantă în desfășurarea activității de întreprinzător, în pofida unor îmbunătățiri.  Domnul Pavel Filip a solicitat ca lista acestor formulare să fie revizuită, în scopul reducerii birocrației și susținerii mediului de afaceri. 

Urmare a solicitării anunțăm despre măsurile întreprinse în vederea soluționării problemei raportării statistice

Creșterea amenzilor:

–          Începând cu  10 decembrie au intrat în vigoare modificările la Codul contravențional prin care au fost majorate substanțial amenzile în cazul neprezentării rapoartelor statistice, prezentării cu întârziere sau cu date eronate. Amenzile s-au majorat de la câteva sute, până la câteva mii de lei.

–          Cu toate acestea, anterior amenzile erau aplicate foarte rar – pe parcursul ultimei jumătăți din 2017 și primei jumătăți din 2018 au fost aplicate doar 5 amenzi, cu o valoare medie de cca 600 lei (până la majorarea recentă).

–          În paralel, BNS a redus numărul persoanelor cu drept de agent constatator (adică cu drept de aplicare a amenzilor) de la 40 la doar 8 (directorul și șefii subdiviziunilor regionale).

–          Biroul Național de Statistică a menționat că instituie un moratoriu în aplicarea amenzilor pentru câteva luni, în perioada în care va aduce la cunoștință tuturor agenților economici informația despre noile amenzi.

–          S-a convenit că Biroul Național de Statistică va elabora în cel mai scurt timp un ordin prin care să reglementeze strict procedura de aplicare a amenzilor, astfel încât fiecare amendă să fie coordonată cu directorul BNS, amendă să fie aplicată ca măsură de ultimă instanță, după câteva avertismente, perioadă de conformare și ale măsuri pentru a preveni la maxim aplicarea abuzivă și frecventă a amenzilor.

–          Implementarea cu întârziere a ghișeului unic în raportare NU prezintă nici un risc de amendare pentru agenții economici, deoarece dacă raportul a fost prezentat pe platforma electronică nouă, chiar dacă acesta încă nu a devenit pe deplin funcțional din punct de vedere al BNS, se va prezuma că a fost oficial depus și nu va putea fi aplicată amenda.

Ghișeul unic în raportare:

–          La 14 decembrie cuent a avut loc o ședință comună a instituțiilor implicate în implementarea ghișeului unic, în special Biroul Național de Statistică și Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, în care s-a constatat că experții ar putea să reușească să implementeze toate cele 26 de rapoarte electronice pe platforma nouă (ghișeu unic – raportare.gov.md) până la finele anului, conform planului agreat anterior. La moment rapoartele lunare sunt pe deplin integrate și deconectate din platforma veche (raportare.md). Majoritatea rapoartelor trimestriale sunt integrate și se lucrează la celea rămase și rapoartele anuale.

–          În caz de întârziere – aceasta se va întâmpla doar pentru unele rapoarte anuale, care pot fi finalizate în ianuarie, ceea ce nu va afecta agenții economici, deoarece pentru prezentarea acestora este prevăzut un termen mai lung la început de an.

Reducerea sarcinii de raportare:

–          Recent Guvernul a aprobat Programul de lucrări statistice pentru anul viitor. Acesta NU presupune noi sarcini de raportare (rapoarte noi sau date noi). Cu toate acestea, urmează să fie întreprinse măsuri în vederea reducerii sarcinilor de raportare existente. Acest lucru depinde mult și de beneficiarii de date statistice, în special ministerele.

–          Pe platforma Consiliului Economic se vor organiza o serie de ședințe cu ministerele și specialiștii statisticieni pentru a identifica date neimportante și tehnici/metodologii de colectare mai puțin invazivă a datelor.

–          Unele măsuri în acest sens au fost deja întreprinse. Biroul Național de Statistică a primit acces la datele colectate prin rapoarte fiscale și analizează oportunitatea folosirii acestora în schimbul unor date colectate la moment prin rapoarte statistice.