Participarea la Seminarul Tripartit privind Munca informală

22

În perioada 25-26 noiembrie curent, la Istambul, Turcia s-a desfăşurat un Seminar Tripartit cu genericul „Combaterea muncii informale şi a salarizării „în plic”. Evenimentul a fost organizat de Organizaţia Internaţională a Muncii, Oficiul Subregional Budapesta.

 

 Ţările participante: Albania, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, Turcia, Moldova

Participanţi din partea Republicii Moldova:

  • – S. Sainciuc, Viceministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
  • – P. Chiriac, Vicepreşedinte al CNSM
  • – L. Cerescu, Preşedinte CNPM

 Este evident faptul că de la apariţia acestor fenomene, în ţările care se confruntă cu acestea au de suferit toţi actorii:

  • – statul – se atestă mai puţine acumulări de impozite la CNAS, CNAM;
  • – salariaţii – pensii şi servicii medicale diminuate;
  • – întreprinderile – lipsa de compensaţii în cazul existenţei acestora.

 Pe parcursul acestui seminar a fost prezentat proiectul Planului de acţiuni în vederea minimalizării achitării salariilor „în plic” şi a „muncii la negru”, care prevede mai multe obiective de bază:

  • Toate măsurile prevăzute în acest scop sunt importante. Din cele expuse cea mai eficientă în viziunea angajatorilor ar fi diminuarea poverii fiscale (sociale, medicale, individuale) pînă la nivelul la care agentul economic nu ar vedea rostul de a risca neplata acestora, dar atît timp cît povara fiscală este mai mare de 50% de la fondul de salarizare va exista această tendinţă de a avea o parte din salariaţi angajaţi neoficial.
  • Nu este corect faptul înăspririi drastice a politicilor de sancţionare a managerilor, agenţilor economici cu amenzi mari, aplicarea măsurilor de ordin penal-pînă la privarea de libertate a acestora, salariatul purtînd în egală măsură responsabilitate pentru acest fapt.
  • 3 Organizaţiile reprezentative ale agenţilor economici, patronatele pledează pentru condiţii egale pentru toţi agenţii economici, pentru toţi patronii, pledăm pentru o concurenţă loială -toţi trebuie să plătească impozitele la stat şi organele administraţiei publice locale. Aceste impozite însă trebuie să formeze condiţii favorabile pentru dezvoltarea businessului şi majorarea bazei impozitare pentru stat.

            Acestea sunt sugestiile expuse de reprezentantul CNPM în cadrul acestui seminar.