Optăm pentru promovarea proiectului de digitalizare a economiei

25

Încă un model de cooperare și conjugare a eforturilor ale mediului de afaceri în vederea depășirii impactului COVID-19. Sperăm să fim auziți, iar, urmare a demersului comun depus, agenții economici să beneficieze de efectele procesului de digitizare a economiei.

Proiectul este propus în contextul crizei pandemice COVID-19 și a necesității identificării unor noi rezerve de creștere a activității economice și comerciale în Republica Moldova, precum și pentru facilitarea interacțiunii la distanță între Guvern, comunitatea de afaceri și consumatori. Restricțiile și limitările în deplasare, comunicare și interacțiune impuse de pandemia COVID-19 transformă procesele, procedurile și obișnuințele oamenilor și ale business-ului.

Proiectul are obiectivul de revizuire a modului de reglementare a proceselor de interacțiune existente în cadrul legislativ orizontal actual, cu mutarea accentelor de la interacțiunile tradiționale (pe hîrtie) la cele prin mijloace de comunicare electronică și, corespunzător, valorificarea la maxim a rezultatelor actuale ale dezvoltării tehnologice.

 

Demersul comun, semnat de Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, Asociația Națională a Companiilor din Sectorul TIC, Asociația Investitorilor Străini, Asociația Business-ului European, Camera de Comerț Moldo-Americană, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova îl puteți accesa mai jos.

42._Digitizarea_economiei_Asociaiile_de_Business.semnat_electronic.pdf