O nouă platformă menită să impulsioneze dialogul cu autoritățile a fost creată pe lîngă Parlamentul Republicii Moldova

28

La 10 decembrie curent a avut loc ședința de constituire a Platformei consultative a reprezentanților societății civile pe lângă Parlamentul Republicii Moldova. Din partea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova a participat Dl Leonid Cerescu, președinte.

În debutul ședinței participanții au fost salutați de președintele Parlamentului, Doamna Zinaida Greceanîi, care a ținut să menționeze următoareele: „Ne propunem să relansăm dialogul și să instituim un mecanism nou de cooperare sistemică, care va impulsiona colaborarea între cele două părți și va contribui la transparentizarea procesului legislativ, precum și la eficientizarea și facilitarea participării societății civile în procesul decizional”.

Speakerul a subliniat că este nevoie de mai mult dinamism în relația de cooperare cu societatea civilă, o mai mare deschidere din partea comisiilor parlamentare și a deputaților, dar și o implicare mai activă a organizațiilor neguvernamentale. Potrivit Speakerului, așteptările Parlamentului față de societatea civilă vizează evaluarea obiectivă a problemelor cu care se confruntă societatea, fiind puse în discuție cele mai importante subiecte, contribuție la îmbunătățirea cadrului legislativ prin elaborarea de expertiză, analiză de impact, opinii și evaluări, prezentarea comentariilor, propunerilor și recomandărilor asupra inițiativelor legislative și proiectelor de lege aflate pe agenda parlamentară, propuneri de modificare a cadrului legislativ. 

În prima ședință, deputații împreună cu reprezentanții societății civile au discutat propunerile la Regulamentul de activitate a Platformei consultative a reprezentanților societății civile pe lângă Parlamentul Republicii Moldova.

Platforma va activa ca organ consultativ format din reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, mediului de afaceri și academic, care vor contribui la elaborarea, adoptarea, monitorizarea și evaluarea legilor și deciziilor. Conform bunelor practici europene, Platforma va fi constituită din grupuri tematice pe domeniile de activitate conexe comisiilor parlamentare de profil. La reuniunile grupurilor tematice  pot fi invitați și alți participanți din cadrul autorităților publice sau experți din diverse domenii.  

În intervenția sa, președintele CNPM a salutat inițierea acestei platforme, mai ales că o solicitare similară de creare a unui Birou al partenerilor sociali a fost expusă anterior de conducerea Confederației la întrevederea cu Doamna Zinaida Greceanîi, or poziția mediului de afaceri pe subiecte cu impact direct in activitatea antreprenorială de multe ori nu era consultată, motiv pentru care devine imperios necesar monitorizarea întregului proces și etapele de luare a deciziilor.