Modificări la Codul Muncii aprobate de Guvern

41

La 26 martie, Guvernul a aprobat mai multe modificări la Codul Muncii. Modificările propuse sunt rezultatul negocierilor în cadrul grupului de lucru tripartit, instituit în acest sens la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

În această perioadă Grupul de lucru s-a întrunit în 15 ședințe, în cadrul cărora au fost discutate propunerile de modificare la Codul Muncii ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Confederației Sindicatelor și Patronatului, colectate de la membri. Din cele 21 propuneri înaintate au fost discutate 10. În proiectul de lege ce urmează să fie aprobat se regăsesc 7 propuneri. Acestea se referă la: compensarea orelor lucrate suplimentar cu ore de odihnă, liberalizarea programului de muncă al salariatului, excluderea prezentării livretului militar la angajare, excluderea intervenției statului în gestionarea zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru sectorul real, transferul temporar al salariaților cu cordul lor la o altă muncă în aceeași unitate.

Pentru unele propuneri de modificare ale Codului mai sensibile, cum ar fi: programul flexibil de muncă, transferul temporar al salariatului la o altă muncă în cadrul aceleiași unități sau compensarea orelor de muncă suplimentară cu ore libere, a fost solicitată expertiza Organizației Internaționale a Muncii. Drept rezultat, experții au constatat că soluțiile propuse în proiectul de lege sunt în spiritul practicii legislative europene. 

Proiectul aprobat urmează să fie transmis Parlamentului, apoi Președintelui spre promulgare.