Misiunea FMI în Moldova a avut o întrevedere cu CNPM

26

În data de 1 noiembrie curent, în cadrul Reprezentanței Permanente a Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova a avut loc întâlnirea reprezentanților Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova cu Ben Kelmanson, conducătorul misiunii FMI în Republica Moldova. Pe durata întrevederii, reprezentantul FMI a informat despre viziunea organizației, pe care o reprezintă, cu privire la situația din Republica Moldova. În acest sens, dl. Kelmanson s-a referit la riscurile care vizează Republica Moldova și care își au originea în situația economică dificilă din țară, dar și în criza bancară recentă. Prioritățile FMI în Republica Moldova vor viza, în acest context, promovarea măsurilor de stabilitate macrofinanciară, din perspectiva monetară (stabilitatea prețurilor), stabilitatea fiscal-bugetară și funcționarea optimă a sectorului bancar. FMI va promova, în continuare, implementarea în Republica Moldova a reformelor structurale, care să vizeze calitatea actului de guvernare, supremația legii, îmbunătățirea climatului de afaceri și reformarea sectorului social. Alte aspecte menționate pe durata discuțiilor au fost cele privind economia tenebră și investițiile din surse publice în dezvoltarea infrastructurii economice.

Reprezentanții CNPM au prezentat problemele stringente, care necesită soluționare în vederea îmbunătățirii condițiilor de activitate a agenților economici. Astfel, s-a menționat despre situația neclară în jurul creării depozitarului central unic al valorilor mobiliare și a costurilor aferente, corupția și dificultățile din procesul de achiziții publice, schimbările în modul de gestionare a fondului rutier, lipsa unui impact vizibil al „reformelor” implementate pe hârtie, monopolizarea domeniilor economice, creșterea semnificativă a numărului amenzilor aplicate de autorități agenților economici, dificultăți în activitatea Serviciului Vamal, sistarea activității agenților economici la inițiativa autorităților, exodul masiv al populației și implicit al forței de muncă, adoptarea unui Cod al muncii în redacție nouă, aspecte macroeconomice care caracterizează evoluțiile de moment ale economiei naționale, aspecte în domeniul asistenței sociale.

Reprezentantul FMI a fost informat și despre opinia CNPM cu referire la evoluțiile de moment în economia națională.