Mecanismul de excludere a carnetelor de muncă, discutat în cadrul Ministerului de resort

21

 

Astăzi, 16 02 2018 a avut loc ședința de lucru în cadrul căreia a fost discutat mecanismul excluderii carnetelor de muncă, care urmează a fi excluse începând cu 01 01 2019 conform prevederilor art. V din Legea 123 din 07 07 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Ședința s-a desfășurat în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Din numele CNPM la această ședință a participat Vladislav Caminschi – director executiv.

Pe durata discuțiilor au fost elucidate o serie de propuneri care urmează fi implementate în vederea excluderii carnetelor de muncă. CNAS a propus ca angajatorii să prezinte carnetele de muncă Casei pentru a fi scanate, în special cele care au fost emise până în anul 1999 în vederea completării bazei de date existente cu informații suplimentare referitoare la perioadele respective. Acest lucru ar permite deținerea de către CNAS a informației complete și stabilirea drepturilor sociale prin cereri remise on-line.

A fost propus următorul mecanism (necesar a fi aprobat printr-o hotărâre de Guvern)

1.       Angajatorii vor preda Carnetele de muncă CNAS pentru a fi scanate (predarea va fi documentată, urmează a se stabili dacă se vor preda toate carnete integral sau parțial.
Pe durata cât aceste carnete vor fi la CNAS angajatorul va fi absolvit de responsabilitatea administrativă pentru neeliberarea carnetelor de muncă în termenul prevăzut de legislația muncii cât timp acestea se află la Instituția publică.

2.       CNAS începând cu 01 05 2018 va prelua carnetele de muncă pentru scanare și completarea bazei de date existente. Acest proces urmează a fi finalizat către finele anului 2018.

3.       CNAS va restitui carnetele de muncă angajatorilor conform actelor de primire-predare

4.       Angajatorii vor restitui sub semnătură carnetele de muncă salariaților săi

5.       Angajatorii vor preda carnetele rămase (neridicate, din arhivă etc.) arhivei naționale.

CNPM a atras atenția la subiectul privind accesul la datele conținute în baza de date CNAS, dat fiind faptul că angajatorii sunt obligați să calculeze unele drepturi sociale bazate pe stagiul de muncă inclusiv realizat la alți angajatori (incapacitatea temporară de muncă, etc.) prin prezentarea extrasului din cont sau acces on-line. Pentru acest subiect va fi necesară o ședință separată cu participarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.

Pe durata ședinței reprezentanții MSMPS au reafirmat disponibilitatea de a crea și alte platforme electronice, cu referință la concedii maternitate/îngrijire a copilului, incapacitate temporară de muncă etc, care vor fi preluate de CNAS integral ceea ce va scuti angajatorul de efortul său în acest domeniu.

În perioada ce urmează MSMPS va propune spre consultări proiectul hotărârii de Guvern privind mecanismul de excludere a carnetelor de muncă din uz.