Lansarea Parteneriatului Local de Ocupare Soroca

26

La data de 3 februarie curent, la Soroca a fost lansat un Parteneriat Local de Ocupare. Inițiativa aparține Organizației Internaționale a Muncii, în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Consiliul Raional Soroca.

Scopul Parteneriatului este de a contribui la crearea și formalizarea locurilor de muncă, extinderea întreprinderilor mici și micro și lansarea afacerilor în diverse sectoare, cum ar fi apicultura, procesarea produselor agricole, industria creativă etc.

La evenimentul de lansare a participat și Vladislav Caminschi, directorul executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), care a remarcat că a fi angajator este o responsabilitate destul de mare, deoarece trebuie să cunoști și să respecți Legislația Republicii Moldova ce ține de mediu, scală, muncă, ș.a. Iată de ce este important ca angajatorul să fie protejat și ajutat pentru a realiza cu succes activitatea sa.

Totodată, directorul executiv CNPM a ținut să aducă în vizor și problema legată de deficitul de forță de muncă și cât de complicat este la moment pentru angajatori de a găsi un om potrivit pentru locul de muncă vacant.

„Parteneriatul Local, pe lângă toate, vine să identifice persoanele care nu sunt încadrate în piața forței de muncă și să le ofere posibilitatea să se angajeze și respectiv angajatorilor să-și realizeze cu succes sarcina lor statutară”, a mai adăugat Vladislav Caminschi.

În plus, au fost prezentate și distribuite o serie de materiale informaționale din Biblioteca Patronatului, cum ar fi ghidurile practice pentru angajatori, care vin cu o serie de recomandări pentru respectarea Legislației în domeniul relațiilor de muncă, piața forței de muncă asigurând disciplina în cadrul companiei.

De menționat că, implementarea LEP Soroca prevede participarea a circa 20 de parteneri publici și privați de nivel național și local, printre care organizații neguvernamentale, instituții financiare, educaționale și de formare profesională, serviciul de ocupare a forței de muncă, asociații de producători, întreprinderi și investitori.

Parteneriatul Local de Ocupare reprezintă o inovație, care se bazează pe „planificarea negociată” între partenerii locali relevanți, care își asumă roluri și responsabilități interconectate pentru a elabora și implementa soluții de răspuns la provocările de pe piața muncii, adaptate la circumstanțele locale. Scopul principal al LEP este crearea locurilor de muncă și tranziția la ocuparea formală.

LEP Soroca va fi implementat până la finele anului 2023 și va costa aproximativ 240,000 dolari SUA.

Organizația Internațională a Muncii va acorda un suport în sumă de 100,000 dolari SUA pentru diferite linii de intervenție. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) vor contribui cu granturi, puse la dispoziția aplicanților pentru a complementa liniile de intervenții orientate spre dezvoltarea afacerilor și crearea întreprinderilor mici. Suma rămasă include contribuțiile non-monetare ale partenerilor locali încadrați în LEP Soroca.