La Chișinău s-a desfășurat cel de-al treilea Congres al Contabililor din Republica Moldova

26

La 4 aprilie curent, la Chișinău, s-a desfășurat cel de-al treilea Congres al Contabililor din Republica Moldova. Evenimentul a fost consacrat aniversării a șapte ani de la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua Contabilului” și a avut genericul: „Consolidarea profesiei contabile în procesul integrării europene”. Menirea congresului a vizat, printre altele, dorința de așezare pe baze sigure a prestigiului profesiei de contabil.

În cadrul evenimentului a fost organizat un forum de discuţii şi schimb de experienţă, s-a oferit tribună pentru exprimarea ideilor și oportunitatea implicării participanților în proiecte care pot schimba viziunea asupra profesiei contabile și a fost adoptată Hotărârea celui de-al treilea Congres Național al Contabililor din Republica Moldova, care urmează a fi executată în următorii ani de activitate.

La eveniment a participat și Leonid Cerescu, președinte al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova. În alocuțiunea sa, dumnealui a menționat:

„Competența profesională a contabilului pentru o întreprindere este crucială, aceasta reflectându-se asupra stării agentului economic în relație cu autoritățile publice.

CNPM a identificat o serie de carențe generate de legislație, de tratarea necorespunzătoare a acesteia și imixtiune a factorului uman. Folosind platforma de partener social al Guvernului, noi am prezentat aceste carențe autorităților fiscale, sociale și statistice, dar și soluțiile identificate în dezbateri. Sunt convins că implementarea acestora va aduce o simplificare a activității în domeniul contabil și claritate în aplicarea prevederilor legale”, a subliniat Leonid Cerescu.

La lucrările congresului au fost invitați circa o mie de participanți, reprezentanți ai conducerii țării, ai instituțiilor financiare internaționale, deputați, miniștri, contabili și auditori practicieni din RM, funcționari fiscali, membri ai asociațiilor profesioniste, oaspeți din alte țări.

Printre cele mai relevante hotărâri ale Congresului se regăsesc:

1.Realizarea măsurilor legislative necesare, în vederea reglementării, autoreglementării și supravegherii profesiei contabile. 

2. Consolidarea organizațiilor profesionale a contabililor întru asigurarea dezvoltării profesiei contabile, recunoașterea publică a acestora, sporirea calității serviciilor de contabilitate furnizate de către contabili. 

3. Să contribuie la crearea condițiilor corespunzătoare întru asigurarea sporirii profesionalismului contabililor pentru recunoașterea acestora la nivel european. 

4. Insistarea în continuare asupra implementării „Contului unic trezorerial” aferent plăților bugetare (impozitelor și taxelor). 

5. Cooperarea mai eficientă cu instituțiile publice în procesul de redactare a unei noi redacții a Codului fiscal, precum și a unui Titlu special al Codului fiscal „Plăţi (impozite) sociale”.