Instituţii de educaţie preșcolară în cadrul întreprinderilor

62

 

Reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova au participat astăzi, 21 03 2018 la şedinţa organizată de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale la subiectul implementării Acţiunii „Elaborarea propunerii de politică publică privind crearea creşelor la nivel de întreprinderi”. Această politică publică vine în implementarea Strategiei pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi, Strategia demografică, Strategia copilului. Scopul intervenţiei este asigurarea egalităţii complexe între femei şi bărbaţi, dar şi creşterea numărului de femei cu copii în câmpul muncii. Problema încadrării persoanelor aflate în concediu parţial plătit de îngrijire a copilului înainte de a expira termenul de 3 ani, precum și lipsa creşelor a fost mereu una din obiecţiile mediului de afaceri. Problema devine tot mai acută cu cât găsirea forţei de muncă este mai dificilă, în speță cea calificată.

În opinia reprezentanţilor CNPM politica publică propusă urmează să deţină statut de alternativă pentru situaţia existentă şi nu poate să fie impusă mediului de afaceri. Implementarea cu succes a iniţiativei va necesita şi revizuirea regulamentului sanitar pentru funcţionarea instituţiilor de educaţie timpurie pentru a reduce din rigiditatea acestui document. Totodată CNPM a menţionat că pentru a impulsiona dezvoltarea acestui mecanism vor fi necesare de implementat sisteme de subvenţionare şi / sau stimulări fiscale de genul celor care au existat anterior. Fără existenţa unor asemenea mecanisme implementarea politicii publice nu va avea succes.