Grupul de lucru responsabil de cadrul macroeconomic, politică fiscală și cadrul resurselor convocat în ședință

22

Astăzi, 19 februarie, în cadrul Ministrului Finanțelor a fost convocată ședința Grupului de lucru responsabil de cadrul macroeconomic, politică fiscală și cadrul resurselor. Ședința a fost prezidată de Dl Serghei Pușcuța, Vicepremier, Ministru al Finanțelor. Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova a fost reprezentată de președintele organizației, Leonid Cerescu.

La ședință au mai participat reprezentați ai Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Confederației Naționale a Sindicatelor,  Biroului Național de Statistică și Congresului Autorităților Locale din Moldova. 

În cadrul ședinței au fost discutate subiecte precum prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2021-2023, precum și propunerile de politică fiscală pentru anul 2021.

Vicepremierul Pușcuța, președinte al Grupului de lucru menționat a prezentat câteva din propunerile de politică fiscală pentru anul 2021. Acestea se referă la simplificarea administrării fiscale, reducerea costurilor de raportare și achitare a impozitelor și taxelor, standardizarea regimurilor fiscale, precum și asigurarea previzibilității în aplicarea impozitelor și taxelor.

La rândul său, Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, dna Iuliana Drăgălin a prezentat prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2021-2023, precizând că investițiile vor fi principalul motor de creștere economică în anul 2020, iar câștigul salarial mediul lunar în economie se menține pe un trend ascendent: „Creșterea Produsului Intern Brut va fi stimulată de mai mulți factori, precum investiții în infrastructură, menținerea consumului privat pe un trend ascendent, lansarea unor noi proiecte în cadrul Zonelor Economice Libere, precum și valorificarea continuă a oportunităților oferite de acordurile de colaborare internațională”.

În cadrul ședinței, membrii grupului de lucru au venit cu mai multe propuneri care urmează a fi examinate în procesul de elaborare a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu 2021-2023, dar și a documentului de politici fiscale pentru anul 2021.