Evoluție aparent pozitivă a PIB în 9 luni ale anului – consecință a consumului finanțat din remiteri

8

În conformitate cu datele statistice, în trimestrul III al anului PIB-ul țării a crescut cu 5,9% în serie ajustată sezonier față de trimestrul III al anului trecut și cu 3,6% față de trimestrul II al anului curent.

Tradițional, în trimestrul III al anului PIB-ul în serie brută este la valoarea maximă a anului, urmând a scădea în trimestrul IV și trimestrul I al anului următor.

Cea mai mare contribuție la formarea PIB în trimestrul III a anului a avut-o sectorul agricol (20,3%) urmat de sectorul de comerț (19,4%) și sectorul industrial (13,4%). Indicii volumului fizic în sectoarele vizate au crescut cu 6%, 6,9% și 4,9% respectiv, astfel, contribuția la creșterea PIB a sectoarelor date a fost de 1,2p.p., 1,4p.p. și 0,7p.p. respectiv. O contribuția înaltă la creșterea PIB a avut-o și sectorul financiar (+0,8 p.p.). În baza datelor prezentate se atestă că cea mai mare contribuția la creșterea PIB a fost exercitată de sectorul de comerț, totuși, sectorul industrial și cel agricol au contribuit la fel cu 1,9 p.p. din 4% cât a fost creșterea valorii adăugate brute în perioada vizată. Contribuția impozitelor nete pe produse la creșterea PIB a fost de 1,4 p.p. denotând indicatorul cu cea mai mare creștere a indicelui volumului fizic față de perioada similară a anului trecut (+10,1%).

Sub aspectul utilizărilor, 4,6 p.p. din creșterea PIB în trimestrul III al anului a revenit consumului final al gospodăriilor populației iar 3,6 p.p. formării brute de capital (din care formarea brută de capital fix a reprezentat 1,2 p.p.). Sectorul extern, tradițional, a diminuat creșterea PIB în trimestrul III al anului cu 2,8 p.p. Astfel, importul bunurilor și serviciilor a reprezentat 6,5 p.p. în perioada vizată, mult peste creșterea PIB (5,4%)

În total, pe durata primelor 9 luni ale anului PIB a crescut cu 3,8%, din care creșterea valorii adăugate brute a reprezentat 2,8p.p. Ponderea cea mai mare la formarea valorii adăugate brute a fost deținută de sectorului de comerț (20,3%), urmat de sectorul industrial (14,5%) și sectorul agricol (11,3%). Astfel, pe perioada vizată sectoarele agricol și industrial au deținut o pondere de doar 25,8% din PIB, contribuind la creșterea PIB cu 0,4 p.p. și respectiv 0,3p.p. Jumătate din creșterea valorii adăugate brute a fost asigurată de aportul sectorului de comerț (1,4p.p.). Consumul final pentru primele 9 luni ale anului a reprezentat 104,8% din PIB, iar formarea brută de capital 24,9% din PIB. Astfel, surplusul consumului intern în mărime de 29,7% din PIB a fost asigurat din importuri, finanțate din surse externe care nu au fost generate de economia națională. În acest sens, cel mai mare aport la creșterea PIB pe primele 9 luni ale anului în mărime de 9p.p. (din 3,8% cât a reprezentat creșterea PIB) la exercitat importul de bunuri și servicii.