Dialogul social prin intermediul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective se consolidează

34

Urmare a deciziei Biroului executiv din 19 august curent, la 26 august membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) s-au întrunit în ședință în cadrul căreia partenerii sociali au dezbătut pe marginea mai multor subiecte de interes comun, agreate anterior. Pe agendă au fost incluse subiecte ce se referă la avantajele și dezavantajele ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 167/ 1988 privind securitatea și sănătatea în construcții, situația actuală în contextul promovării proiectului de lege privind Casa Socială a Constructorilor, precum și opinia prezentată de experți ai Uniunii Europene și OIM privind acordarea sporurilor de compensare pentru munca în condiții nocive/nefavorabile.

Sindicatele au pus în discuție subiectul privind apărarea dreptului la întemeierea și afilierea în sindicat și aspecte legate de aplicarea taxei de înregistrare de stat pentru organizațiile sindicale, în scopul dobîndirii statutului de persoană juridică. Propunerile sindicatelor la acest capitol vor fi examinate ulterior. Vladislav Caminschi, director executiv CNPM, a subliniat că dacă va fi eliminată taxa de înregistrare pentru sindicate, aceasta urmează a fi eliminată și pentru organizațiile patronale.

Propunerea privind ratificarea Convenției OIM nr. 167/ 1988 aparține Confederației Naționale a Sindicatelor. Această Convenție se aplică tuturor activităților de construcții, stabilind prevederi generale pentru a asigura sănătatea și securitatea lucrătorilor pe șantierele de construcții. Reprezentanții CNSM au comunicat particularitățile Convenției respective și importanța respectării prevederilor incluse în ea. Membrii CNCNC au luat act de informațile expuse, dar s-a convenit asupra necesității efectuării unei analize suplimentare a Convenției date. Președintele CNCNC, Dl Marcel Spatari a ținut să menționeze că dacă va exista consens între sindicate și patronate, Guvernul va examina oportunitatea ratificării Convenției și resursele necesare pentru implementarea acesteia, dar este necesar și un raport din partea sindicatelor și patronatelor din ramură pentru a determina ce modificări legislative ar fi necesare pentru alinierea la prevederile Convenției. Totodată a fost propusă crearea unui grup de lucru pentru examinarea situației de fapt și identificarea necesităților de ajustrea cadrului legal, în scopul pregătirii pentru ratificarea Convenției OIM.

La subiectul Cu privire la situația actuală în contextul promovării proiectului de lege privind Casa Socială a Constructorilor au fost mai multe dezbateri. În cadrul acestora  au fost prezentate viziunile despre proiect, mecanismul de funcționare, principalele atribuții ale Casei Sociale a Constructorilor, cheltuielile  legate  de  administrarea  și  gestionarea  Casei Sociale a Constructorilor. Unica prevedere asupra căreia nu există consens este obligativitatea participării în cadrul acesteia a agenților economici și a salariaților. Sindicatele propun participarea să fie obligatorie, iar ministerul propune participarea benevolă pentru organizații patronale și sindicale, deoarece nu poate fi acceptată obligarea tuturor întreprinderilor să participe la Casa socială a constructorilor. Partenerii sociali au convenit cu conducerea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să fie elaborat în timpul apropiat un aviz la proiectul respectiv de lege. Dl Andrei Spînu a propus să fie prezentat proiectul la ședința secretarilor generali ai ministerelor, ulterior spre avizare cu un termen extins, iar înainte de promovare la ședința Guvernului să mai fie examinat o dată la ședința CNCNC.

La subiectul Cu privire la situația actuală în contextul promovării Codului construcțiilor, propus spre discuție de Federația Patronală Condrumat, membru CNPM, Dl Andrei Spînu a informat că proiectul se află în faza finală de elaborare, iar în luna septembrie 2022, acesta va fi supus consultărilor publice. În acest context a fost propusă transferarea subiectului pentru ședința din luna octombrie.

Comisia a mai decis ca subiectul privind acordarea sporurilor de compensare pentru munca în condiții nocive/nefavorabile să fie discutat suplimentar la Consiliul de specialitate privind piața muncii, pentru identificarea unei soluții agreate de toate părțile.