Dialogul social la nivel national

45

Partenerii sociali au dezbătut în cadrul ședinței pe marginea mai multor subiecte prioritare, printre care: modificarea și completarea Regulamentului Comisiei naționale pentru consultări şi negocieri colective, prezentarea Metodei de Autoevaluare a Instituțiilor de Dialog Social, prezentarea informației privind ședința din 14.02.2022 a Consiliului permanent privind piața muncii, raporturile de muncă şi politică salarială.De asemenea, s-a discutat proiectul Convenției colective (nivel național) cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social, crearea mecanismelor extrajudiciare de soluționare a litigiilor individuale de muncă, situația în domeniul ocupării forței de muncă, prezentarea și discutarea noului Program de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2022-2026.Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat proiectele de acte normative pentru modificarea și completarea Codului muncii, precum și stabilirea unui singur salariu minim pe țară. Sindicatele și patronatele au solicitat desfășurarea unor discuții suplimentare asupra acestor proiecte, astfel Comisia a hotărât convocarea Consiliului permanent privind piața muncii, raporturile de muncă şi politică salarială pentru data de 10 mai 2022.