Dialogul mediului de afaceri cu Guvernul în ascensiune

24

La 11 decembrie curent, membrii Biroului permanent ai Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova au avut o întrevedere cu Domnul Pavel Filip, Prim-ministru al Republicii Moldova, însoțit de consilieri și alți membri ai cabinetului de Miniștri. 

În cadrul acestei întrevederi au fost abordate o serie de probleme social-economice din țară și modalitățile de rezolvare a acestora. În vizorul autorităților au fost aduse și discutate chestiuni privind sistemul de salarizare, necesitatea promovării Codului Urbanismului, taxele locale și alte impozite achitate de agenții economici indiferent de genul de activitate al companiilor. Un schimb de opinii între părți a avut loc și la subiectul parafării de către Rada Supremă din Ucraina a modificărilor în acordul cu privire la transporturile auto internaționale, acord semnat de țara noastră și care vine să îmbunătățească serviciile transporturilor în regim bilateral şi tranzit, astfel sporind competitivitatea operatorilor de transport rutier la nivel regional și reducînd povera administrativă, inclusiv reducerea costurilor operaţionale. 

Un subiect important discutat s-a referit la situația în care agenții economici sunt obligați să prezinte Biroului Național de Statistică un număr exagerat de rapoarte statistice, unele dintre care sunt improprii și irelevante pentru activitatea întreprinderilor, subiect abordat și în cadrul altor întrevederi oficiale, or raportarea statistică rămîne a fi încă o piedică importantă în desfășurarea activității de întreprinzător, în pofida unor îmbunătățiri.  Domnul Pavel Filip a solicitat ca lista acestor formulare să fie revizuită, în scopul reducerii birocrației și susținerii mediului de afaceri.

Pe unele probleme invocate s-a convenit să fie organizate ședințe de lucru suplimentare pentru identificare de soluții optime tuturor actorilor implicați.

Părțile au convenit să continue dialogul pentru identificarea soluțiilor la probleme existente, reprezentanții Patronatelor exprimând recunoștință Guvernului pentru deschidere și pentru acțiunile de îmbunătățire a mediului de afaceri.