Despre acordarea concediului și plata indemnizației de concediu

34

În cadrul ultimei ședințe a Grupului de lucru tripartit, instituit pentru negocierea modificărilor la Codul Muncii discuțiile s-au axat pe acordarea concediului și plata indemnizației de concediu. Urmare a dezbaterilor s-a decis ca angajatorii să-și asume responsabilitatea pentru informarea salariaților la subiectul elaborării graficului de concedii. Acest lucru presupune că graficul de concediu va fi adus la cunoștință salariaților în termen de 10 zile după aprobarea acestuia, angajatorii fiind scutiți de prevenirea salariaților cu două săptămîni înaintea perioadei de concediu!

La subiectul ce se referă la plata indemnizației de concediu, urmare a discuțiilor, grupul de lucru a decis să se deroge de la norma generală prin care angajatorul este obligat să achite indemnizația cu 3 zile înainte de concediu, la o normă care oferă părților dreptul de a stabili o altă dată de plată a acestei indemnizații, dar nu mai tîrziu decît următoarea de plată a salariului. În așa fel angajatorului i se oferă o flexibilitate în gestionarea resurselor financiare ale companiei, în spcial în situații de criză.