Consultările pe marginea modificărilor în Codul Muncii

29

La 20 ianuarie curent, în cadrul platformei Consiliului economic al Prim-ministrului a avut loc o nouă rundă de negocieri pe marginea modificării Codului Muncii.

Propunerile de modificare a Codului Muncii sunt discutate în cadrul Platformei Consiliului Economic într-un grup de lucru, format din reprezentanți ai asociațiilor de business,  autorităților publice, sindicatelor . Membrii grupului pledează pentru stipulări clare în legislație care să nu creeze ambiguități și situații care să ducă la abuzuri atât din partea angajatorului cât și a angajatului. 

La ședința din 20 ianuarie s-au discutat mai multe aspecte, inclusiv modificările ce țin de procedura de concediere a angajatului și rolul pe care trebuie să-l aibă în acest proces comitetului sindical din întreprindere.

O altă prevedere discutată a fost „încălcarea gravă la locul de munca și sancțiunea disciplinară”. Membrii Grupului de lucru au dezbătut diverse situații care se pot produce în întreprindere la acest capitol.

Subiectul cu privire la trecerea controlului medical și situația în care angajatul refuză să respecte această prevedere, a fost dezbătută în contradictoriu. S-a convenit că această normă va fi modificată după ce părțile vor ajunge la consens. Va suferi modificări și prevederea ce ține de mărimea indemnizației la eliberarea din funcție la lichidarea unității sau a reducerii de personal.

Negocierile urmează să se finalizeze în cîteva săptămîni, iar proiectul de lege privind modificarea Codului muncii va fi propus spre aprobare Guvernului, după care va fi trimis spre adoptare Parlamentului.