Consolidarea relațiilor cu asociațiile patronale teritoriale

26

La 14 iulie în cadrul Asociaţiei Patronale Ialoveni s-a desfăşurat un atelier de lucru care s-a axat pe subiecte ce ţin de legislaţia muncii şi aspectele practice prin prisma aplicării corecte de către agenţii economici a acesteia.

Acest subiect este mereu în vizorul Direcţiei executive a Confederaţiei Naţionale a Patronatului dat fiind că este unul foarte vast, în continuă schimbare, fapt ce necesită şi consolidarea cunoştinţelor, precum şi sesiuni de întrebări-răspunsuri.

Principalele subiecte discutate în cadrul întrunirii s-au referit la:

 – contractele colective de muncă: efectele şi aplicarea, impactul convenţiilor colective la nivel de ramură şi naţional;

 – perioada de probă şi particularităţile aplicării;

 – contractul individual de munc: forma şi conţinutul;

 – activitatea prin cumul şi cumularea funcţiilor: modalităţi de abordare;

 – salarizarea: particularităţile salarizării în sectorul public şi real al economiei;

 – documentele necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă. Cum se elaborează şi care este conţinutul acestora.

Participanţii la atelier au manifestat interes faţă de subiectele abordate şi au solicitat desfăşurarea acestora periodic cu discutarea inclusiv a aspectelor practice din domeniul gestionării resurselor umane.