Consolidarea dialogului cu puterea legislativă

17

Biroul permanent al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova a avut astăzi o discuție cu Președintele Parlamentului, Doamna Zinaida Greceanîi și Vicepreședintele Parlamentului, Domnul Alexandru Slusari.

Părțile au discutat despre problemele stringente din economie și au făcut schimb de opinii privind soluțiile optime pentru asigurarea dezvoltării țării. Accentul a fost pus pe următoarele aspecte:

1. Calitatea şi cantitatea forţei de muncă:

– adoptarea programelor de import a forţei de muncă, este un proces anevoios cu proceduri sofisticate. În viziunea noastră, este necesară simplificarea acestei proceduri.

– crearea unui cadru stimulator demografic de creştere a natalităţii în Republica Moldova.

– dezvoltarea sistemelor de instruire a salariaţilor (comitete sectoriale, învăţămînt dual şi adoptarea Legii uceniciei )

2. Combaterea monopolurilor artificiale 

 3. Flexibilizarea relaţiilor de muncă prin echilibrarea în drepturi și obligații între angajat și angajator, optăm pentru continuarea negocierilor de modificare a Codului muncii.

4.  Dialog social eficient.

5. Subiecte specifice ce se referă la:

–        Modificarea tarifelor la transportul interurban de călători.

–        Aprobarea şi promovarea Codului Urbanismului şi construcţiilor care a fost  adoptat în prima lectură în parlament.

–        Taxele locale achitate de agenţii economici. A fost anulată plafonarea acestora, iar la acelaşi gen de activitate sunt stabilite diferite taxe.

–        Rapoartele la statistică sunt un număr mare şi adesea cele solicitate nu ţin nemijlocit de activitatea unităţilor economice. Continuarea simplificării raportării statistice.

O propunere din partea Confederației către conducerea parlamentului a fost crearea Biroului partenerilor sociali, care va avea menirea să conecteze membrii săi la întreg procesul de luare a deciziilor la diverse inițiative legislative, proiecte cu impact asupra activității de întreprinzător/

Președintele Parlamentului a optat pentru o colaborare eficientă între partenerii de dezvoltare și autorități, menționând importanța unui dialog constructiv și deschis. De asemenea, au fost punctate mai multe proiecte legislative care urmează să fie examinate în următoarea perioadă.    

Părțile au fost unanime referitor la nevoia asigurării unei stabilități și previzibilități fiscale pe termen mediu.