Confederația Națională a Patronatului – parte a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană

29

În dimineața zilei de astăzi, 04 august, la președinție a fost convocată în ședință Comisia Națională pentru Integrare Europeană (CNIE), pentru a aproba mai multe decizii ce vizează procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Ținem să menționăm că a fost extinsă componența Comisiei, în care au fost invitați să se alăture mai mulți reprezentanți ai autorităților locale și ai societății civile, astfel lista nominală completîndu-se cu încă nouă membri. Din aceștea fac parte și domnul  Leonid Cerescu, președintele Confederației Naționale a Patronatului din Moldova.

Comisia a examinat versiunea finală a planului de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de Comisia Europeană în Avizul privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Planul conține acțiuni care trebuie realizate în următoarele luni pentru a putea avansa în demersul de aderare a Moldovei, în mai multe domenii:

●      Reforma justiției și combaterea corupției

●      Remedierea deficiențelor în legislația electorală;

●      De-oligarhizarea, consolidarea luptei împotriva crimei organizate și recuperarea activelor;

●      Consolidarea capacității administrației publice și gestionarea finanțelor publice;

●      Implicarea societății civile în procesele decizionale, precum și

●      Consolidarea protecției drepturilor omului și combaterea violenței de gen.

Planul a fost aprobat, urmînd să fie completat cu modificările propuse în cadrul ședinței și ulterior –  publicat. Tot astăzi a fost discutat mecanismul interinstituțional de coordonare a procesului de integrare europeană, care va fi definitivat de Guvern în următoarele săptămâni. Conform proiectului Hotărîrii de Guvern discutat CNIE va funcționa în conformitate cu Decretul Președintelui nr. 441-XI din 22 aprilie 2022 și va exercita următoarele funcții:

a)     va adopta direcțiile strategice de dezvoltare a relației RM cu UE;

b)     va promova consensul național asupra procesului de integrare europeană prin implicarea reprezentanților Guvernului, Parlamentului, UTA Găgăuzia, autorităților publice locale, reprezentanții patronatelor și sindicatelor, societății civile, mediului de afaceri,  etc.