Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova continuă şi în anul curent implementarea proiectului

21

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova continuă şi în anul curent implementarea proiectului „Dialogul Social Local pentru o mai Bună Guvernare a Pieţii Muncii în Republica Moldova” în parteneriat cu Organizaţia Internaţională a Muncii, care are drept scop crearea şi consolidarea asociaţiilor patronale teritoriale. Pentru anul curent, CNPM a planificat implementarea Proiectului în trei raioane şi anume Făleşti, Străşeni şi Orhei. În acest context, preşedintele CNPM, dl. Leonid Cerescu a avut o serie de întrevederi cu reprezentanţii administraţiei publice locale din raioanele selectate cu solicitarea de a facilita prima rundă de întâlniri cu patronii locali în vederea identificării potenţialilor fondatori şi membri ai asociaţiilor patronale teritoriale. Ţinem să precizăm că conform prevederilor Legii Patronatelor, prin intermediul asociaţiilor patronale, patronii îşi pot promova şi apăra drepturile şi interesele în raport cu reprezentanţii autorităţilor publice şi sindicate, precum şi alte structuri.