La 22 decembrie, după o pauză de mai bine de un an, Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective (CNCNC) s-a întrunit în componența actualizată, avînd incluse pe agendă mai multe subiecte prioritare, printre care: prezentarea concluziilor unor studii din domeniul socio-economic și muncă, dezbaterea proiectului Planului de activitate al CNCNC pentru primul semestru al anului viitor, stabilirea consiliilor de specialitate ale CNCNC, reluarea activității comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură, examinarea propunerilor cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real și salariul minim pe economie.

În mesajele de salut fiecare dintre părți a salutat reluarea dialogului social pe platforma Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective și au pledat în suportul unor consultări constructive între partenerii sociali, care vor contribui la soluționarea efectivă a problemelor identificate. Președintele Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, în cuvîntul de salut a ținut să menționeze: ” Ne exprimăm speranța că ședințele Comisiei se vor desfășura cu regularitate, iar deciziile acesteia să fie aplicate în practică, să nu se regăsească doar pe suport de hîrtie”.

Președintele Comisiei, Domnul Marcel Spatari, Ministru al Muncii și Protecției Sociale s-a referit la următoarele momente importnate: „Mă bucur că am reușit să organizăm această ședință la sfârșit de an, pentru a trece în revistă realizările nostre comune și provocările pentru anul viitor. A fost un an complicat, în care am încercat să implementăm mai multe măsuri proactive pentru susținerea pieței muncii în perioada de pandemie. Drept urmare, în prezent, angajatorii pot aplica online pentru trei măsuri de sprijin: subvenționarea zilelor libere pentru vaccinare, subvenționarea șomajului tehnic și subvenționarea zilelor libere pentru părinții care stau acasă cu copii, dacă aceștia învață în regim online. Este în proces de implementare schema de subvenționare pentru regimul de activitate redusă. O prioritate pentru perioada următoare o reprezintă reluarea dialogului social, inclusiv la nivel ramural. De asemenea, ne propunem ca dialogul tripartit să fie organizat cu regularitate, pentru a lua decizii consultate cu partenerii de dialog”.

În cadrul ședinței, a fost discutat Planul de activitate al CNCNC pentru primul semestru al anului 2022. Totodată, au fost puse în discuție propunerile de majorare a cuantumului salariului minim garantat în sectorul real, care în anul 2021 este de 2935 lei. Părțile au ajuns la consensul de a crește acest cuantum până la 3500 lei, începând cu luna februarie a anului viitor, urmând să reia dialogul pentru a mări cuantumul din nou în luna mai. Părțile au fost de acord cu studiile prezentate că salariul minim trebuie să tindă spre valoarea de 4000 lei. Modificările legislative necesare urmează să fie efectuate  în primele luni ale anului viitor.