Combaterea muncii forțate: Manual pentru angajatori și întreprinderi

63

Organizația Internațională a Muncii, în spiritul susținerii partenerilor pe diverse domenii, a elaborat recent un manual dedicat angajatorilor si intreprinderilor in materie de prevenire si combatere a muncii fortate.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–europe/–ro-geneva/–sro-budapest/documents/genericdocument/wcms_856700.pdf