Bun venit Asociației Naționale a Companiilor din sectorul TIC

36

În cadrul ședinței Consiliului CNPM din 23 iulie curent a fost aprobată cererea de aderare depusă de Asociația Națională a Companiilor din sectorul TIC (ATIC), căreia îi urăm bun venit în familia cu numele Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, astfel consolidînd mișcarea patronală și mediul de afaceri per ansamblu pentru promovarea consecventă a intereselor și soluționarea anumitor probleme.

Vă mulțumim pentru decizia luată și vă asigurăm de tot sprijinul instituțional cu ferma convingere că efortul conjugat are și rezultate așteptate!