Au fost majorate valorile pentru criteriile de clasificare a întreprinderilor micro, mici și mijlocii

43

În cadrul ședinței executivului din 05 octombrie a fost aprobată o hotărîre prin care sunt prevăzute dublarea cifrei de afaceri și a activelor totale deținute de Întreprinderile Mici și Mijlocii (ÎMM).

În așa mod indicatorii noi de clasificare vor permite mai multor întreprinderi să beneficieze de programe de suport atît din partea statului, cît și a partenerilor externi.

Autorii proiectului au propus practic dublarea unuia din indicatori și a anume a cifrei anuale de afaceri ale întreprinderilor. Astfel, potrivit documentului aprobat, se vor considera întreprinderi micro cele care au o cifră anuală de afaceri de până la 18 milioane de lei sau dețin active totale de până la 18 milioane lei (în comparație cu 9 milioane anterior); întreprinderi mici – cele cu o cifră anuală de afaceri de până la 50 de milioane de lei sau care dețin active totale de până la 50 de milioane de lei (de la 25 milioane lei anterior), iar întreprinderi mijlocii – cele cu o cifră anuală de afaceri de până la 100 de milioane de lei sau dețin active totale de până la 100 de milioane de lei (de la 50 milioane lei anterior).

În urma acestei modificări, vor putea fi calificate ca ÎMM-uri un număr mai mare de întreprinderi și astfel vor fi eligibile pentru obținerea suportului în cadrul programelor de stat pentru dezvoltarea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, obținerii garanțiilor financiare pentru contractarea creditelor de la băncile comerciale sau în acțiuni de susținere a tinerilor întreprinzători și dezvoltarea antreprenoriatului feminin.

De asemenea, ÎMM-urile vor putea beneficia de anumite oportunități și avantaje la nivel internațional.