Aprobarea modificărilor în Statut

39

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a înregistrat modificările la Statutul organizaţiei, înaintate de către Adunarea Generală CNPM din 21 mai 2010. Acestea se referă la:

 

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE STATUTULUI CNPM

1. Punctul 2.11.4 la final se va completa cu sintagma:  

         „oferirea de instruiri în diferite domenii de interes patronal”:

 2. În punctul 2.11.5 sintagma „facilitarea obţinerii unor servicii de către membrii săi” se va substitui cu „facilitarea obţinerii şi oferirea de servicii membrilor„;

3. La capitolul 4 „Organizarea şi conducerea Confederaţiei, punctul 4.1. după sintagma „secţiunea businessului mic şi mijlociu” se va completa cu un alineat nou cu următorul conţinut:

„În scopul coordonării activităţilor profesionale, Confederaţia creează reprezentanţe proprii în teritoriu  în conformitate cu legislaţia în vigoare”.

4. Punctul 6.5, lit. a) la final se va completa  cu sintagma „şi schimbarea adresei sediului prevăzut de punctul 1.3.”