Ajustarea cadrului legal pentru eliberarea certificatului de forță majoră

13

Lacuna legislativă cu care s-au confruntat mulți agenți economici în perioada stării de urgență în vederea obținerii certificatului de forță majoră va fi în scurt timp înlăturată.

A fost elaborat un proiect ce vine să modifice Legea cu privire la Camera de Comerț și Industrie care va stabili și confirma circumstanțele care justifică neexecutarea obligației în relațiile dintre subiecții activității de întreprinzător din cauza unui impediment în afara controlului (forța majoră). Astfel, în urma aprobării modificărilor propuse, subiecții activității de întreprinzător, vor putea beneficia în continuare de procedura eliberării certificatului ce atestă justificarea din motivul unui impediment.  

Proiectul, discutat în cadrul ședinței Secretarilor de Stat, poate fi consultat mai jos:

intr309.pdf