Adunarea generală a Confederației Naționale a Patronatului

28

La 27 mai, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova a desfășurat Adunarea generală, eveniment organizat, conform prevederilor statutare, o dată la 4 ani.

La lucrările Adunării au participat delegați desemnați de membri Confederației și invitați: Doamna Corina Ajder, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Dl Igor Zubcu, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova, Dl Dumitru Stăvilă, Director al Inspectoratului de Stat al Muncii, Doamna Ala Lipciu, Coordonatoare Națională a Organizației Internaționale a Muncii.

Au fost prezentate și aprobate Rapoartele de activitate a Consiliului și a Comisiei de Cenzori pentru perioada anilor 2018-2021.

Cu votul majorității a fost reales în funcția de președinte al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova Domnul Leonid Cerescu.Mulțumim tuturor pentru participare, pentru susținere, pentru votul acordat, Publicației Monitorul Fiscal, partenerul media, pentru reflectarea evenimentului!

Vom face împreună vocea business-ului auzită!