Abrogarea Normelor 40/2001 pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii – o necesitate a timpului!

288

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova solicită abrogarea Normelor nr. 40 din 16.08.2001, pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii, aprobate de Ministrul muncii și protecției sociale, sau amendarea acestora în așa mod ca Normele respective să nu fie obligatorii, dar să aibă caracter de recomandare.

Solicitarea vine în contextul aprobării prin Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 a Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă. Odată cu aprobarea acestor Cerințe minime, Normele nr. 40/2001, în ceea ce privește Criteriile de acordare gratuită a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, nu se mai aplică.

Totodată Normele 40/2001 la capitolul Criteriile de acordare gratuită a alimentaţiei de protecţie şi a preparatelor vitaminoase, contravin principiilor generale de securitate și sănătate în muncă prevăzute de Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 și anume: prevenirea riscurilor profesionale, protecţia lucrătorilor la locul de muncă, eli­minarea factorilor de risc şi de accidentare. La fel, considerăm că rațiile alimentare prevăzute în Normele nr. 40/2001 nu sunt actuale și relevante și nicidecum nu asigură prevenirea riscurilor și protecția salariatului.

Un subiect important îl constituie suprapunerea rațiilor alimentare prevăzute de Normele 40/2001 și sistemele de alimentare aplicate de companii. Conform prevederilor actuale întreprinderile care oferă tichete de masă sau asigură alimentare centralizată salariaților săi trebuie să ofere și alimentație de protecție, ceea ce constituie un dublu efort financiar, în special în condiția interdicției înlocuirii alimentaţiei de protecţie şi a preparatelor vitaminoase prin plata în bani sau în mărfuri. Considerăm că pentru asemenea situații urmează a se introduce reglementări specifice.