A demarat procedura de selectare a membrilor Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

14

Urmarea a modificarilor unor acte legislative prin care s-au popus amendamente ce țin de reformatarea Grupului de Lucru pentru reglementarea activtitatii de intreprinzator, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.348 din 18 iulie curent, Cancelaria de Stat (responsabilă începînd cu 19.10.2019 de activitatea Grupului de lucru) a inițiat procedura de selectare a membrilor Grupului de Lucru prin plasarea pe pagina sa web a anunțului de participare.

Selectarea membrilor se efectuează de către o comisie din care fac parte, din oficiu, preşedintele şi vicepreşedintele Grupului de lucru, precum şi coordonatorul Secretariatului de Evaluare a Impactului de Reglementare. Amintim că în calitate de vicepreședinte al Grupului de lucru este desemnat directorul executiv al Confederației Naționale a Patronatului.

Asociaţia care intenţionează să devină membru al Grupului de lucru completează o cerere de participare, după un model prestabilit, care va conţine şi declaraţia de responsabilitate din partea asociaţiei, în baza căreia aceasta se obligă, în calitate de viitor membru al Grupului de lucru, să asigure prezenţa la toate şedinţele şi implicarea obligatorie în examinarea materialelor ce se referă la segmentul său de activitate, cu riscul de a fi exclusă din cadrul Grupului de lucru în caz de neonorare a declaraţiei în cauză.

Preşedintele şi secretarul Grupului de lucru se desemnează de secretarul general al Guvernului. Vicepreşedintele şi, după caz, înlocuitorul acestuia, se desemnează de conducerea Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova.

Reprezentanţii asociaţiilor selectate în calitate de membri ai Grupului de lucru, precum şi, după caz, înlocuitorii acestora, se desemnează de conducerea asociaţiilor respective, cu informarea preşedintelui Grupului de lucru, vicepreşedintelui şi secretarului. 

Informația relevantă ce ține de regulamentul, condițiile de participare și altele sunt pe link-ul de mai jos

https://cancelaria.gov.md/ro/content/concurs-pentru-selectarea-asociatiilor-de-intreprinzatori-calitate-de-membri-ai-grupului-de