Uniunea Europeană interesată de progresele Republicii Moldova pe mai multe domenii

26

La data de 25 ianuarie curent, Vladislav Caminschi, directorul executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, alături de Ana Groza, directoare executivă a Asociației Investitorilor Străini și Marina Bzovîi, directoarea executivă a Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC, au participat la cea de-a șaptea ședință a Subcomitetului RM-UE Cluster 6 „Employment, Social Policy, Equal Rights and Public Health” (Muncă, Politici Sociale, Drepturi egale și Sănătate).

Printre principalele subiecte abordate au fost cele legate de agentul de muncă temporar, promovat de către CNPM deja de o perioadă îndelungată de timp, ce se bazează pe directiva UE 2008/104 EC, lipsa forței de muncă în Republica Moldova, progresele realizate de țara noastră la subiectul de egalitate de șanse și salarii egale pentru munca de valoare egală, munca la distanța și necesitatea modificării reglementărilor pe care le are Republica Moldova la acest capitol.

Reprezentanții DG Employment au fost informați și despre neconformitățile pe care le are țara noastră la compartimentul securitate și sănătate în muncă, fiind accentuat subiectul legat de plata unică cu referire la Regulamentul Comisiei Europene 89/391 EC.

În plus, participanții la ședință au comunicat despre prezenţa în legislația națională a unor principii învechite în partea ce ține de securitatea și sănătatea în muncă, în mod deosebit, s-a făcut referire la Hotărârea Guvernului nr. 1025/2016 privind supravegerea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc.

Vladislav Caminschi a reiterat și subiectul salariilor minime, care au fost stabilite recent. Inclusiv, tratamentul inegal față de agenții economici privați în raport cu autorităţile, în contextul achitării suplimentului de 3000 de lei pentru angajaţii din sectorul bugetar cu salariul mai mic de 15000 lei.

Aspectul Sănătatea publică și impactul activităţii Companiei Naționale de Asigurări în Medicină asupra stabilității financiare a entităţilor din Republica Moldova din domeniu, contractate de CNAM pentru prestarea serviciilor în cadrul Programului de asigurări în medicină, a fost o altă temă abordată în cadrul întrevederii.

Reprezentanții DG Employment s-au arătat interesați și de reforma care se realizează, la moment, în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii.

De menționat că, scopul celei de-a șaptea ședințe a Cluster-ului 6 a fost colectarea a mai multor informații de la principalii stakeholderi, ce ulterior vor fi prezentate UE.