Nu toate organele cu funcții de control respectă legislația privind efectuarea controlului

346

Confederația Națională a Patronatului este îngrijorată de modul de aplicare a legislației de către organele cu funcții de control. În acest sens a fost sesizată Cancelaria de Stat și Consiliul Național de Soluționare a Disputelor în vederea identificării de soluții.

Principalele aspecte la care s-a făcut referință țin de:

  1. Nu toate organele de control dispun pentru anul 2023 de un Plan anual de acțiuni la nivel de organ de control și plan anual de acțiuni la nivel de subdiviziune structurală a organului de control, aprobate în modul stabilit de legislație, în care să fie stabilite obiectivele de activitate și valorile-țintă ale indicatorilor de performanță a organelor de control, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2020.
  2. Majoritatea organelor de control nu respectă prevederile art. 19 alin. (31) din Legea 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, (nota de motivare pentru inițierea controlului inopinat în temeiul alin. (1) pct. 2) conține analiza și argumentarea necesară privind întrunirea condițiilor stabilite la punctul în cauză. În cadrul notei se va argumenta necesitatea intervenției prin expunerea în detaliu a circumstanțelor și informației ce stau la baza concluziilor și acțiunilor organului de control, posibilele încălcări ce rezultă din informația și probele deținute până la inițierea controlului și estimarea rezonabilă a pericolului și consecințelor în cazul neintervenției organului de control la inițierea controalelor inopinate) iar Nota de motivare, de multe ori, este doar o filă în dosarul inspectorului, care nu motivează nicicum inițierea controlului inopinat.
  3. În cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii nu este creat Consiliul de soluționare a disputelor, iar agenții economici supuși controlului de către autoritate, nu beneficiază de dreptul de a se adresa cu cereri prealabile de contestare, ceea ce constituie încălcare gravă și abuzivă din partea Inspectoratului de Stat al Muncii, încălcând inclusiv unul din principiile fundamentale ale controlului, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (dreptul de a contesta orice fapt sau orice act al inspectorului şi de a repara prejudiciul cauzat).
  4. Inspectoratul de stat al Muncii a aprobat ilegal prin ordinul nr. 02-a din 11.01.2023 Planul controalelor pentru anul 2023.

Dar chiar și așa, nu este clar de la care întreprindere va începe ISM realizarea planului:

  • de la întreprinderea cu nr. 1 din plan, care în baza analizei riscului a acumulat punctajul maxim de risc în urma aplicării formulei?
  • sau, de la întreprinderile care sunt planificate pentru luna iulie, care în baza analizei riscului nu au acumulat punctajul maxim de risc în urma aplicării formulei? În acest caz unitățile care în baza analizei riscului au acumulat punctajul maxim de risc nu vor fi supuse controlului.
  1. În cadrul autorităților de control, în majoritatea consiliilor de soluționare a disputelor, numărul reprezentanților autorității depășește cu mult numărul reprezentanților mediului de afaceri, ceea ce duce la luarea deciziilor unilateral. Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova și membrii desemnați în cadrul consiliilor pe lîngă autoritățile cu funcții de control, consideră că pentru a asigura un echilibru, numărul membrilor delegați din partea autorității de control, în consiliul de soluționare a disputelor trebuie să fie egal cu numărul reprezentanților mediului de afaceri.

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, ca reprezentant al mediului de afaceri și partener social al Guvernului, solicită adoptarea de amendamente și respectarea cu strictețe a legislației de către organele de control.