Acord de pilotare a serviciilor de îngrijire alternativă a copiilor

22

Confederația Patronatului din Republica Moldova (CNPM) și Organizația Internațională a Muncii (OIM) au semnat un Acord de pilotare a serviciilor de îngrijire alternativă a copiilor de până la 3 ani la locul de muncă.

În cadrul acestui acord membrii Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova vor fi informați despre prevederile noii legi și despre beneficiile de oferire a acestui tip de servicii la locul de muncă. 

După ce vor fi stabilite criteriile de selectare a companiilor participante, acestea vor beneficia de sprijin în pilotarea modelelor de servicii de îngrijire a copiilor. Organizarea acestor servicii la locul de muncă vine cu beneficii atât pentru angajatori și angajați, cât și pentru întreaga societate. Or, lipsa serviciilor publice de îngrijire a copiilor până la vârsta de trei ani reprezintă una din principalele bariere pentru părinții  care intenționează să revină pe piața muncii.

În 2020, 53,6% din populația Republicii Moldova, în principal femei, cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani, era inactivă din cauza responsabilităților familiale.

Parteneriatul se desfășoară în cadrul proiectului ,,Sistemul de îngrijire a copiilor în Moldova: abordare sistemică pentru o mai bună ofertă și promovare a  formalizării, implementat în cadrul unui parteneriat global OIM-SIDA (Agenţia suedeză pentru dezvoltare şi cooperare internaţională) și are drept scop îmbunătățirea sistemului de îngrijire a copiilor din Republica Moldova.”