Sfîrșitul încununează opera. Proiectul Legii pentru modificarea Codului muncii a fost promulgat

25

După aprobarea de către Guvern a proiectului Legii pentru modificarea Codului muncii, menită să elimine unele lacune legate de salarizarea unor categorii de angajați, acesta a fost promulgat de președintele țării. Astfel efortul depus pe parcursul ultimei perioade în vederea restabilirii echității are finalitatea așteptată de mediul de afaceri. 

Potrivit legii de modificare a Codului Muncii a fost modificat art. 111, art. 135 și art. 158 din Codul muncii, prin delimitare și expunere explicită a două aspecte:

Primul se referă la plata salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare pentru salariații care sunt remunerați în acord sau pe unitate se timp – oră sau zi. 

Al doilea aspect se referă la nemodificarea salariului de funcție pentru angajații cu salarii fixe, în cazul în care în luna respectivă există zile de sărbătoare nelucrătoare.

Amintim că urmare a solicitării membrilor CNPM, Direcția executivă și-a stabilit ca prioritate modificarea art. 111, iar acest rezultat a fost obținut datorită implicării active a Confederației Naționale a Patronatului prin diverse platforme de discuție, cu sprijinul acordat de către Secretariatul Consiliului Economic de pe lingă Prim-ministru.