Reuniunea a 4-a a Platformei Societății Civile UE-Moldova

23

În cadrul Reuniunii a 4-a a Platformei Societății Civile UE-Moldova, desfășurate la 23.10.2018 în Chișinău Direcția executivă a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova a adus în vizor subiectul Sănătații și securității la locul de muncă: Aproximarea legislației la Standardele UE.

Accentul a fost pus pe duplicitatea normelor în materie de SSM: aprobarea, pe de o parte, a actelor normative în domeniu ca urmare a aproximării legislației la standardele UE și reminiscențele legislației anterioare, pe de alta. Aceste acte legislative se bazează pe principiul „compensării pentru condiţiile rele de lucru” şi contrazic principiile SSM, stabilite în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă din 2008.  Or, efectele acestor reglementări duplicitare au un impact negativ atît pentru activitatea întreprinderilor, cît și pentru bunăstarea salariaților. 

În viziunea CNPM, în vederea implementării culturii de prevenire, resursele cheltuite pentru compensarea lucrului în condiții nocive pot fi utilizate în investiţii pentru locuri şi echipamente de lucru mai bune şi mai sigure, care, de obicei, duc nu doar la îmbunătăţirea mediului de lucru, ci şi la o productivitate mai înaltă. Regulamentele din cadrul Hotărîrii Guvernului nr. 1335, care implică angajatori, angajaţi şi autorităţi de stat în subvenţionarea activă a condiţiilor nocive de lucru, nu sînt conforme cu principiile şi legislaţia UE.