Negocierile pe marginea proiectului ce vine să reglementeze agentul de muncă temporară în impas sau cum Sindicatele condiționează participarea la dialog

25

Astăzi, urma să aibă loc a doua ședință a Grupului de lucru tripartit pentru negocierea modificărilor la Codul Muncii, în cadrul căreia trebuia să fie discutat proiectul de lege ce vine să reglementeze munca prin agent de muncă temporară. În ajun am fost anunțați despre amînarea ședinței fără a fi invocat vreun motiv plauzibil. Nota de poziție, adresată Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Doamna Viorica Dumbrăveanu, de către Confederația Națională a Sindicatelor vine să aducă lumină în situația creată, or partea sindicală a decis să nu participe la ședințele grupului de lucru tripartit instituit de către Minister în case se va pune în discuție proiectul menționat supra.

În opinia noastră conservatismul și refuzul categoric de care dau dovadă partenerii nu pot avea decît impact negativ asupra activității Grupului de lucru. Lipsa de comunicare și consultare au drept consecință tergiversarea negocierilor ce au menirea să îmbunătățească relațiile de muncă și constituie o frînă artificială în dezvoltarea economiei.

Optăm în continuarea pentru dialogul social instituționalizat, care prevede obligativitatea părților de a răspunde la solicitarea celeilalte de a participa la negocieri, discuții, consultări în vederea atingerii consensului, or modernizarea relațiilor de muncă a ajuns să fie un imperativ al timpului!!!