INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII A RENUNȚAT LA CONTROALE PLANIFICATE ÎN ANUL 2023?!

1763

Având în vedere că până la 01.01.2023 nu a fost aprobat, coordonat și publicat nici un Plan anual al controalelor pentru Inspectoratul de Stat al Muncii, iar potrivit art. 31 din Legea 131/2012, rezultatele controlului se consideră nule şi nu pot servi drept temei pentru executarea prescripţiei privind înlăturarea încălcărilor şi/sau pentru aplicarea sancţiunilor respective în cazul în care controlul a fost efectuat de organul de control şi/sau de colaboratorii acestuia cu încălcarea prevederilor prezentei legi, deducem că Inspectoratul de Stat al Muncii nu va efectua controale planificate în anul 2023.