Zece organizaţii patronale regionale au fost create începând cu anul 2011

27

Zece organizaţii patronale regionale au fost create în Republica Moldova începând cu 2011, anul lansării proiectului „Dialogul social local pentru o mai bună guvernare a pieţei muncii în Republica Moldova” , implementat de către Confederaţia Naţională a Patronatului (CNPM), în parteneriat cu Biroul Organizaţiei Internaţionale a Muncii pentru Activităţi Patronale şi finanţat de Guvernul Norvegiei. Totalurile au fost făcute joi, 18 decembrie, la o conferinţă de încheiere a proiectului.

Proiectul s-a orientat pe 3 domenii: întărirea capacităţilor patronilor şi organizaţiilor patronale, promovarea organizaţiilor nou-create şi acordarea sprijinului tehnic acestor organizaţii. Patronii din regiunile ţării au fost asistaţi în procesul de înregistrare a organizaţiilor patronale, au beneficiat de instruire şi informare. Confederaţia Naţională a Patronatului din Moldova a depistat că înregistrarea unei asociaţii patronale este o procedură foarte anevoioasă şi va veni cu propuneri de modificări legislative în domeniu.

Preşedintele CNPM, Leonid Cerescu, a declarat, la deschiderea conferinţei, că o voce comună şi o poziţie unitară a mediului de afaceri va face dialogul social mai eficient. Cele 10 organizaţii patronale regionale create nu sunt suficiente.  Leonid Cerescu  speră că vor putea fi atraşi parteneri care vor susţine crearea a astfel de organizaţii pe întreg teritoriul ţării. În cadrul proiectului a fost creată şi platforma patronate.md, care permite patronilor din regiuni să comunice despre problemele cu care se confruntă.

Anne-Brit Nippierd, manager de proiect din cadrul OIM, prezentă la conferinţă, a remarcat că prin acest program, sprijinit financiar de Guvernul Norvegiei, OIM şi-a propus să susţină patronatele din Moldova.

Viceministrul în exerciţiu al muncii, protecţiei sociale şi familiei, Sergiu Sainciuc, a spus că există mai multe deficienţe în dialogul social la nivel regional. „Aş opta ca acest proiect să fie continuat. Dacă vom avea structuri eficiente la nivel regional, vom putea realiza toate scopurile propuse”, a remarcat oficialul.

Vicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Petru Chiriac, a spus că este apreciabil efortul de consolidare a patronatelor la nivel regional deoarece acestea se implică activ în rezolvarea problemelor salariaţilor.

În cadrul proiectului au fost create organizaţii patronale în raioanele Edineţ, Soroca, Cimişlia, Căuşeni, Hânceşti, Cahul, Străşeni, Orhei, Făleşti şi în municipiul Bălţi. 

Sursă INP