Vocea angajatorilor în plenul sesiunii Comitetului Economic și Social European

9
La invitația Domnului Oliver Röpke, președintele Comitetului Economic și Social European, la 15 februarie, la Bruxelles, am participat la lucrările Sesiunii plenare ale acestui înalt for.
 
CNPM a fost reprezentată de Vladislav Caminschi, director executiv, care a ținut să mulțumească în primul rînd pentru inițiativa de extindere a numărului de membri ai Comitetul Economic și Social European (CESE), inițiativă ce se înscrie în dorința și necesitatea de susținere a Democrației și în afara hotarelor Uniunii Europene, în speță țărilor care au obținut statutul de țară candidat la aderare.
 
Evoluția evenimentelor din ultima perioadă impune necesitatea unor schimbări, iar partenerii sociali, patronatele și sindicatele din țara noastră, au agreat de principiu crearea Comitetului Economic și Social din Republica Moldova cu anumite nuanțe.