Un nou Program de Țară privind Munca Decentă

46

Republica Moldova și OIM au lansat recent un nou Program de Țară pentru Muncă Decentă (PȚMD) care stabilește vectorii pentru dezvoltare durabilă și muncă decentă pentru perioada anilor 2021-2024, fiind implementat în comun de către Organizația Internațională a Muncii, Guvern, reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor. Programul de Țară a fost semnat la 07 octombrie și prevede asistență pentru sporirea eficienței și calitatea serviciilor oferite, care au menirea de a crea condiții optime de angajare, muncă și care, implicit vor duce la creșterea economică a țării și bunăstarea populației.

Membrii comitetului de supraveghere a programului, întruniți în ședință la 29 noiembrie, au reiterat faptul ca munca nedeclarată, condițiile de muncă precare în unele sectoare, locurile de muncă deficitare în mediul rural continuă să pericliteze agenda pentru muncă decentă și urmează să rămână în vizorul autorităților și pe parcursul anului 2022. Programul de țară privind Munca Decentă poate fi accesat mai jos:

program_de_tara_MD.pdf