Stop inițiativei Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale de majorare a tarifelor pentru serviciile prestate

21

Membrii Grupului de lucru al Comisiei de Stat pivind reglementarea activității de întreprinzător, întruniți în penultima sa ședință au respins inițiativa Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale de majorare a tarifelor pentru serviciile prestate.

Necesitatea de majorare și introducere a unor tarife noi pentru serviciile prestate și valoarea acestor tarife nu a fost argumentată de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale prin prisma metodologiei de calcul al tarifelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 348 din 26.05.2014, cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Membrii Grupului consideră că discuțiile despre majorarea sau introducerea unor noi tarife pentru serviciile prestate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale nu pot fi unele transparente și efective în lipsa unor date cu privire la valoarea cheltuielilor incluse în costul fiecărui serviciu.

Impunerea unor costuri suplimentare ar putea genera riscul reducerii numărului de medicamente înregistrate, descurajând producătorii să autorizeze medicamente în Republica Moldova și afectând, în acest mod, disponibilitatea produselor farmaceutice pentru consumatori. Acest risc nu este menționat și nici examinat în Analiza impactului de reglementare propusă de Agenție.

Astfel, în viziunea mediului de afaceri, proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 348 din 26 mai 2014 și Analiza Impactului de Reglementare la acest proiect nu pot fi promovate, fiind necesară transparentizarea și expertizarea financiară a tuturor calculelor ce au stat la baza estimării tarifelor conform metodologiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 348 din 26 mai 2014.