Şedinţa Consiliului de Conducere

16

Astăzi, 9 aprilie curent, cu începere de la ora 12.00 la iniţiativa preşedintelui şi a unor membri CNPM, a fost convocată şedinţa Consiliului de Conducere. Spre discuţie au fost propuse trei subiecte:

 1.     Politica bugetar-fiscală pentru a. 2015. Aprobarea Bugetului de Stat pe a. 2015. Rezultatul negocierilor cu organele administraţiei centrale. 

 2.     Aderarea Uniunii Instituţiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova la CNPM. 

 3.     Situaţia financiară. 

  Urmare e dezbaterilor, Consiliul de Conducere şi-a reiterat dezacordul faţă de modalitatea de aprobare de către Guvern a proiectelor de legi pentru anul 2015 privind  Bugetul de Stat,  Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, Fondului de Asigurare Obligatorie de Asistenţă Medicală şi a Politicii fiscal-bugetare şi vamale. În conformitate cu legislaţia în vigoare urmau a fi parcurse anumite proceduri ce ţin de consultări, avizări şi aprobări înainte de a fi prezentate Guvernului. 

Pentru prima dată în ultimii zece ani toate proiectele menţionate nu au fost prezentate spre aprobare Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective, constituită din reprezentanţii Guvernului, a Patronatelor şi Sindicatelor. Motiv pentru această abatere reprezintă tărăgănarea numirii reprezentanţilor părţii Guvernamentale. 

     În urma intervenţiilor membrilor Consiliului şi dezbaterilor la acest subiect, s-a decis cu unanimitate de voturi de a întreprinde următoarele măsuri: 1. De a face  publică repetat printr-o conferinţă  sau comunicat de presă poziţia CNPM cu referinţă la încălcarea procedurii de adoptare a Bugetului de Stat pentru a. 2015 şi  2. De a formula dezacordul şi poziţia consolidată a Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova şi a expedia o scrisoare oficială Organizaţiei Internaţionale a Patronilor, al cărei membru este CNPM, şi Şefului Delegaţiei  UE în Republica Moldova, D-lui Ambasador Pirkka Tapiola.

     Pentru subiectul 2 de pe ordinea de zi, cuvînt i s-a oferit D-nei Olga Şchiopu, preşedinte al Uniunii Instituţiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova (UIMSP), care a depus cerere de aderare la CNPM. După o scurta prezentare a instituţiei care o reprezintă, scurte intervenţii la subiectul abordat la prima chestiune, Consiliul de Conducere a hotărît de a accepta UIMSP în calitate de membru plenipotenţiar CNPM acordînd mandat de membru al Consiliului D-nei Olga Şchiopu şi mandat de mmebru supleant – Domnului Valeriu Oglindă.