Ședința comună a Direcțiilor executive ale asociațiilor-membre

22

Astăzi, 9 februarie curent, la sediul CNPM a avut loc prima ședință comună a Direcțiilor executive ale asociațiilor-membre. Ședința a fost convocată urmare a deciziei Consiliului de Conducere CNPM din 15.12.2016 și se va desfășura, conform solicitărilor, la începutul fiecărei luni. În cadrul acestora Direcția executivă va informa participanții despre activitatea desfășurată pe perioada lunii anterioare – participări la ședințe, întruniri în interesul membrilor; avizări de proiecte de acte legislative; precum și alte realizări obținute.

După o scurtă retrospectivă a celor mai importante, în viziunea noastră, obiective realizate în luna ianuarie curent, participanții au avut oportunitatea să se expună asupra celor audiate, precum și asupra celor mai stringente probleme de moment cu care se confruntă. În discuții s-a ajuns la concluzia ca există probleme comune ale mai multor asociații și au considerat binevenit asa tip de conlucarare, în vederea depășirii cu eforturi comune ale problemelor enunțate. Printre acestea enumerăm cîteva: