Reuniunea Platformei Societății Civile RM-UE

64

La 10 noiembrie, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a zecea reuniune a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, platformă de dialog din care fac parte mai multe organizații, inclusiv și reprezentanți ai Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova.

În cadrul discuțiilor au fost abordate cele mai stringente provocări cu care se confruntă Republica Moldova, mai ales în contextul crizelor cu care se confruntă țara. Reprezentanții Platformei, participante la eveniment, au făcut schimb de opinii privind statutul de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, perspectivele de dezvoltare a țării, implementarea Acordului de Asociere, reformele anticorupție, criza economică globală și regională.

Totodată s-a discutat despre progresele atinse de către Republica Moldova în implementarea Acordului de Asociere și gradul de realizare a recomandărilor Comisiei Europene pentru țara noastră în vederea începerii negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeană ca urmare a obținerii statutului de candidat la aderarea la UE. 

La finele reuniunii a fost adoptată o declarație pe marginea subiectelor discutate.

Platforma Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova este o structură neinstituționalizată și apolitică, ce funcţionează pe principii benevole şi la care poate adera orice organizație neguvernamentală, necomercială și apolitică, care împărtășește viziunea, misiunea şi obiectivele Platformei şi este gata să se implice activ și în mod direct în realizarea acestora. Misiunea Platformei este de a consolida procesul de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și de monitorizare în implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și a altor documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic.