Reprezentanţii CNPM în discuţie cu administraţia Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS)

31

Reprezentanţii CNPM în discuţie cu administraţia Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS)

 Urmare a solicitărilor exprimate de membrii CNPM de a consolida dialogul cu factorii de decizie în vederea eliminării anumitor incertitudini şi constrângeri în relaţiile cu agenţii economici, la data de 3 februarie 2015 a avut loc întâlnirea experţilor Confederaţiei cu administraţia CNAS. Şedinţa a fost prezidată de D-l Leonid Cerescu, preşedinte CNPM şi D-na Maria Bortă, preşedintele CNAS.

 Reprezentanţii CNPM şi-au exprimat dorinţa de a avea un dialog productiv, iar elementele de discuţie propuse nu trebuie percepute drept critici la adresa autorităţii, fiind venite din activitatea practică, ci mai curând drept semnale pentru îmbunătăţirea proceselor.

 La rândul său, conducerea CNAS şi-a anunţat deschiderea pentru un dialog constructiv, menţionând eforturile pe care le întreprinde autoritatea în vederea informării contribuabililor, prin petrecerea unor seminare tematice explicative, unde sunt prezentate diferite situaţii ce apar sau pot apărea în calcularea contribuţiilor şi raportare.

 În acelaşi timp în discuţie au fost aduse unele aspecte ce ţin de: suprapunerea perioadelor de raportare; solicitările nejustificate a organelor teritoriale de stabilire a altor termeni de raportare în raport cu cele anunţate oficial; solicitarea prezentării a unor date suplimentare, pe lângă cele din câmpurile obligatorii; necesitatea popularizării raportării electronice şi de optimizare a numărului de rapoarte prezentate ş.a.

 Reprezentanţii CNAS au adus argumente şi clarificări de poziţie pe mai multe aspecte invocate. Acestea fiind apreciate pozitiv în mare parte de către experţii Confederaţiei, totodată sugerându-se ca CNAS să facă publice acele recomandări metodologice, care adesea sunt prezentate în cadrul seminarelor, pe site-ul CNAM cu titlu de informare.

 Urmare a celor discutate părţile au convenit de a organiza un seminar pentru membrii CNPM în care să fie prezentate metodele de soluţionare a unor incertitudini, ce urmează a fi colectate şi sistematizate în prealabil, cu publicarea ulterioară a rezultatelor seminarului.