Noi măsuri economice în susținerea businessului, anunțate de stat

21

Astăzi, 30 martie, urmare a ședinței comune, Președinție, Guvern, Parlament, șeful statului a anunțat că statul va veni cu o serie de măsuri în susținerea business-ului, în special pentru întreprinderile și sectoarele cele mai afectate de starea de urgență instituită în Republica Moldova,  ca și consecință a răspîndirii coronaviruslui de tip nou COVID-19. Acestea se referă la:

1. Pentru întreprinderile care și-au sistat activitatea în urma deciziei Comisiei Situații Excepționale, statul coparticipă (din Bugetul de Stat) la menținerea locului de muncă și achitarea salariului prin restituirea a 100% din impozitul pe venit a persoanei fizice, contribuției sociale, contribuției medicale – adică 44-45% din fondul de salarizare. (Utilizarea noțiunii de „restituire” presupune achitarea tuturor impozitelor aferente salariilor, și numai ulterior statul va restitui prin deducerea acestor sume din alte plăți obligatorii. Evident că mecanismul agreat de anjatotori presupune ne plata acestora și nu restituirea. Lipsa de activitate și resurse financiare este principalul motiv de ce angajatorii își doresc altă abordare.)

2. Pentru celelalte întreprinderi care și-au sistat total sau parțial activitatea (nu prin decizia Comisiei Situații Excepționale) se restituie 60% din impozitul pe venit a persoanei fizice, contribuției sociale, contribuției medicale. (și pentru această inițiativă este aplicabilă argumentarea propusă mai sus)

3. Pentru persoanele care au activat cel puțin 9 luni la o întreprindere și și-au pierdut locul de muncă – se adresează la oficiile forței de muncă și se restituie 60-80% din salariul de la ultimul loc de muncă. Pentru acesta, Fondul de Șomaj al țării va fi majorat de 3 ori.

4. Pentru persoanele care nu au vechime de muncă de minimum 9 luni, sau nu au avut un loc de muncă stabil în ultimul timp și nu pot beneficia de procedura clasică de obținere a ajutorului de șomaj – statul le va acorda un suport financiar în mărime de salariul minim garantat pe economie, în valoare de 2775 de lei.

5. Pentru angajații de stat care au fost testați pozitiv la COVID-19 și se află în prima linie de luptă, (medici, asistenți medicali, polițiști, ș.a) statul le va acorda un ajutor unic în valoare de 16 mii de lei, echivalentul a 2 salarii medii pe economie.

Ținem să menționîm că la moment este în discuții modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 165/2010 Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, prin care se propune „începînd cu 1 mai 2020, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități), se stabilește în mărime de 17,37 lei pe oră, sau 2935 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună”, care la fel mărește presiunea financiară pentru angajatori.

Reieșind din cele menționate, atragem atenția factorilor de decizie că presiunea fiscală/financiară asupra întreprinderilor tinde să crească, de aceea propunem ca întreprinderile să fie scutite de taxe și impozite salariale, și nu să le fie restituite ulterior aceste sume.