Întrevedere cu misiunea FMI în Republica Moldova

41

La 13 iulie curent, membrii Consiliului de Conducere CNPM au avut o întrevedere cu misiunea FMI în Republica Moldova.Tematica propusă pentru discuţie – Situaţia economică curentă si perspective. Din partea misiunii FMI la întrevedere au participat şefa misiunii FMI, Ivanna Vladkova Hollar si Armine Khachatryan, Reprezentant Permanent al FMI in RM.

După mesajele de salut şi prezentarea participanţilor din partea CNPM la întrevedere, Dl Leonid CERESCU a prezentat o informaţie succintă despre situaţia economică curentă. Dînsul a ţinut să pună accentul pe următoarele asprecte:

„Referindu-ne la anul 2015, economia Moldovei a fost influenţată de un şir de factori, cum ar fi: embargo-ul impus de Federaţia Rusă la importul de vinuri şi unele produse agricole din Moldova, criza din Ucraina, problema din sectorul financiar-bancar, diminuarea remitenţelor, seceta din 2015 şi alţi factori au influienţat negativ asupra situaţiei economice a ţării”. Datele statistice ne demonstrează acest fapt din plin. Produsul Intern Brut s-a micşorat cu 0.5%; moneda naţională s-a depreciat de 25.9% faţă de dolarul SUA şi cu 13.1% faţă de moneda Euro; exporturile au scăzut cu 15.9%, importurile cu 25%; producţia agricolă a înregistrat o scădere cu 13.8%; volumul investiţiilor în active pe termen lung a atins cifra de 20.8 mlrd lei fiind în descreştere cu 8.8%”.  

Statistica ne informează că situaţia în anul curent, spre regret, nu s-a schimbat cu mult spre bine. Volumul producţiei industriale s-a diminuat cu 2.3% faţă de perioada similară a anului precedent. Constatările sunt triste, iar măsurile de redresare a situaţiei devin un imperativ.

În viziunea CNPM, sunt necesare de întreprins cîteva măsuri pentru a ameliora situaţia:

  1. Micşorarea ratei de bază a BNM, micşorarea dobînzilor la credite. Surse financiare exista, dar acestea nu sunt accesibile agenţilor economici, fiind prea mari;
  2. Menţinerea unei politici bugetar-fiscale stabile, dar nu modificarea acesteia în fiecare an;
  3. Adoptarea unui buget orientat spre dezvoltarea economiei şi nu unul social cum se acceptă tradiţional cu încălcarea procedurilor şi termenelor de adoptare a acestuia;
  4. O situaţie politică stabilă, şi nu schimbarea a doua-trei Guverne pe an, fapt cu impact negativ şi în dezvoltarea economiei.