Inspectoratul de Stat al Muncii NU poate și NU este în drept să efectueze controale planificate în 2023

1067

În pofida faptului că Inspectoratul de Stat al Muncii a publicat la 11.01.2023 Graficul Controalelor planificate pentru anul 2023, Confederaţia Naţională a Patronatului din RM – CNPM consideră că această instituție NU poate și NU este în drept să efectueze controale planificate în anul 2023!

ARGUMENTE:

  1. Inspectoratul de Stat al Muncii nu a întocmit Planul anual de controale în anul 2022 pentru anul 2023, contrar prevederilor 15 alin. (1) din Legea 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și art. 111 alin. (5) și (6) din Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;
  2. Planul controalelor pentru anul 2022 nu a fost înregistrat de către Inspectoratul de Stat al Muncii în Registrul de stat al controalelor până la data de 1 decembrie 2022, contrar prevederilor 15 alin. (2) din Legea 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și art. 111 alin. (5) și (6) din Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;
  3. Planul controalelor pentru anul 2023 nu a fost aprobat, nu a fost publicat pe pagina electronică a Inspectoratului de Stat al Muncii și în Registrul de Stat al controalelor până la finele anului 2022, contrar prevederilor 15 alin. (3) din Legea 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
  4. Planul controalelor pentru anul 2023 nu a fost contrapus cu planurile de control ale celorlalte organe de control cu scopul de a identifica agenții economici care sunt incluși în planuri diferite și de a coordona efectuarea controalelor comune, precum și de a introduce ajustările necesare în ordinea de executare a planului, în maximum 5 zile lucrătoare după aprobarea planului controalelor, dar până la publicarea acestuia, contrar prevederilor 15 alin. (4) din Legea 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Conform prevederilor art. 31 din Legea 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, rezultatele controlului se consideră nule şi nu pot servi drept temei pentru executarea prescripţiei privind înlăturarea încălcărilor şi/sau pentru aplicarea sancţiunilor respective în cazul în care controlul a fost efectuat de organul de control şi/sau de colaboratorii acestuia cu încălcarea prevederilor prezentei legi.

Totodată, potrivit prevederilor art. 311 din Legea 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, organul de control și/sau funcționarul public din cadrul acestuia poartă, după caz, răspundere civilă, contravențională sau penală pentru încălcarea prevederilor prezentei legi.

Inițierea, desfășurarea și încheierea controlului cu încălcarea limitelor și cerințelor stabilite de prezenta lege se consideră de asemenea abateri disciplinare și se sancționează disciplinar în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.