Diverse aspecte din legislația muncii în vizorul CNPM

31

În parlament a fost lansată inițiativa legislativă nr ____ care vine să modifice unele acte normative precum Codul muncii, Legea cu privire la asigurarea egalității și Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați. Scopul modificărilor este de a introduce mecanisme de realizare a principiului „plată egală pentru muncă de valoare egală”. Acest subiect a fost discutat și pe platforma Consiliului economic pe lângă Prim-ministru unde participanții au agreat în general abordarea propusă. Urmare a ședinței realizate cu participarea autorilor proiectului sa constatat că proiectul urmează a se îmbunătăți. După cum sa menționat Codul muncii deja prevede o serie de prevederi care obliga angajatorul să respecte principiul „plata egală pentru munca de valoare egală”, de aceia autorii vin doar să oblige angajatorul să prezinte bianual, salariaților informații agregate cu privire la remunerația medie pe categorii de salariați sau de funcții, defalcată în funcție de gen, dar și oferă dreptul salariatului să solicite asemenea informație de la angajator oricând ar dori. Obligația angajatorului de a prezenta informații salariaților se propune a fi integrată concomitent în 3 legi și nu oferă angajatorului garanții despre nedivulgarea acestei informații terților, subiect solicitat de angajatori pentru ai proteja în materie concurențială. Inserarea aceleiași prevederi în trei legi diferite ține să încalce principiul de evitarea paralelismului în actele normative. Este adevărat că aceste informații sunt deținute de angajator dar și sunt prezentate Statului prin rapoartele în domeniul muncii, totuși în scopurile proiectului acestea urmează a se reformata și detalia pentru a fi prezentate salariaților. Urmarea discuțiilor cu autorii sa constatat că abordarea propusă vine să concureze cu principiul de „confidențialitate a salariilor” și pentru a evita concurența principiilor sa decis ca norma care obliga angajatorii să prezinte informații salariaților să se implementeze pentru întreprinderi medii și mari.