Dialogul social revine în albia normalității

18

Conform celor agreate în cadrul primei ședințe a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, care s-a desfășurat la sfîrșitul anului 2021, de a organiza aceste întruniri periodic, la 28 ianuarie curent, membrii Comisiei  s-au întrunit într-o nouă ședință, în format online, pentru a aproba Planul de acțiuni al CNCNC pentru semestrul întâi al anului 2022, componența nominală a Consiliilor de specialitate ale CNCNC, dar și pentru a examina mai multe subiecte de interes, incluse pe agendă. Ședința a fost prezidată de ministrul Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatari.

Printre temele prioritare agreate de părți, ce urmează a fi abordate în următoarele șase luni, se numără: reexaminarea salariului minim, modificarea și completarea cadrului legal cu privire la minimul de existență, examinarea situației în domeniul forței de muncă și lansarea noului Program de ocupare pentru următorii patru ani, îmbunătățirea măsurilor de asigurare a securității și sănătății în muncă, combaterea fenomenului „muncii la gri”, ratificarea unor convenții ale Organizației Internaționale a Muncii etc. De asemenea, astăzi a fost aprobată componența Consiliilor de specialitate ale CNCNC.

Astăzi au fost dezbătute în detaliu trei subiecte: (1) racordarea cadrului normativ național (Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131/2012 și Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr. 140/2001) la prevederile Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM), (2) inițierea procesului de ratificare a Convenției OIM nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă, precum și (3) aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a pasagerilor și bagajelor cu transportul auto, subiect propus spre discuție de către Confederația Națională a Patronatului la solicitarea Uniunii Transportatorilor și Drumarilor, membru CNPM,  Comisia a dispus ca primele două subiecte să fie discutate suplimentar pe platforma Consiliilor de specialitate permanente ale CNCNC, iar propunerile de modificare a metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor și bagajelor cu transportul auto, să fie dezbătute în cadrul unui grup de lucru sectorial, cu raportarea către CNCNC a progreselor înregistrate.

În cadrul ședinței, ministrul Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatari a informat despre intenția demarării unei campanii ample de informare privind „combaterea muncii la gri” și a solicitat suportul partenerilor de dialog social în susținerea eforturilor de comunicare. De asemenea, ministrul s-a referit la măsurile de susținere implementate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în contextul pandemiei de COVID-19 și a reiterat îndemnul de a promova aceste măsuri în rândul angajatorilor și salariaților, pentru ca aceștia să beneficieze de compensațiile și indemnizațiile finanțate din bugetul de stat.